Hledání jednorožce

Udivuje mě, jak často se současné politické faily interpretují jako selhání jednotlivce, případně skupiny jednotlivců. Jak málo lidí je ochotných jít v úvahách na samotné jádro problému, které z celého systému doslova bije do očí.

Politika bude vždy přitahovat určitý typ lidí, jenž touží po moci a ovládání ostatních. Někteří z nich se angažují pouze kvůli osobnímu prospěchu, jiní s dobrými úmysly, kdy cítí potřebu vnutit to jejich “správné” řešení celé společnosti (těžko říct, co z toho je horší). Bude tomu tak vždy, ať se nám to líbí, nebo ne. Pokud někdo s tímto předpokladem nepočítá, pak nepočítá s reálným světem.

Řešení tedy není v hledání správných lidí do stávajícího politického systému, protože takové řešení nereflektuje skutečný svět. Když vím, že na polích neběhají jednorožci, tak s nimi nebudu ve svých úvahách počítat. Proč se tedy tak často počítá s osvíceným politikem?

Pokud cítím, že je s politikou něco od základu špatně, pak bych se měl logicky snažit snižovat státní – tedy politiky spravovanou – agendu na naprosté minimum, aby docházelo k co nejmenším škodám. Jiné řešení se bude vždy zákonitě míjet účinkem, negativní jevy (korupce, rozkrádání, manipulace, atd.) jsou a budou přímo úměrné velikosti státního aparátu. Zmenšíme-li ho na minimum, snížíme tím prostor pro tyto jevy.


Veškerou zbylou agendu dokáže mnohem efektivněji a hlavně spravedlivěji zajistit volný trh: prostor dostane to, co je lidmi skutečně poptáváno, a ne to, co uzná za vhodné úředník. A to i přesto, že se nás politici vytvrvale snaží přesvědčit o opaku (čest vyjímkám). Vcelku pochopitelně, sami by tím zpochybňovali existenci svého postu.

V současnosti stát zajišťuje nebo nějakým způsobem spravuje obranu obyvatelstva, vnitřní bezpečnost, justici, pracovní trh, sociální systém, umění a kulturu, výzkum a vývoj, zdravotnictví, sport, školství, zemědělství, průmysl a obchod, dopravu, politiku bydlení, cestovní ruch, ochranu životního prostředí, požární ochranu a mnoho dalšího. Pokud věříte, že alespoň jednu z těchto agend by dokázal nahradit volný trh, pak je to minimálně dobrý začátek. Pokud však nevěříte, začněte si shánět laso na toho jednorožce.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s