TY JAKO NEJDEŠ K VOLBÁM?!!

Tento post je v podstatě takový dodatek k předchozímu článku “Volit je správné, áno”, a slibuji, že bude kratší. Rozhodl jsem se k jeho sepsání poté, co jsem po zveřejnění článku absolvoval několik offline diskusí s lidmi, kteří se mi moje myšlenky snažili vyvrátit, nebo poukazovali na chybnou logiku mých úvah. Zajímavé je, že těchto lidí bylo o dost víc, než kolik jich na článek reagovalo veřejně. Jakoby s kritikou demokracie a voleb opravdu nechtěl být veřejně nikdo ani spojován. A nebo žiju v bublině lidí, která preferuje osobní diskusi před tou onlineovou. Kdyby to byla pravda, bylo by to fajn.

Continue reading “TY JAKO NEJDEŠ K VOLBÁM?!!”

VOLIT JE SPRÁVNÉ, ÁNO

U příležitosti vydání druhé knížky Andreje Babiše – která svou bizarností předčí jeho prvotinu o parník – bych se s vámi rád podělil o malé zamyšlení nad následujícími volbami do Poslanecké sněmovny. Už se nám kvapem blíží doba, kdy bude zase celá republika polepená nepřirozeně vyhlazenými portréty politiků, kteří budou na plakátech slibovat cokoliv, co poslouží k oslovení co největšího počtu voličů.

Continue reading “VOLIT JE SPRÁVNÉ, ÁNO”

PARALÝZA STÁTEM

Při sledování veřejného dění kolem současné koronavirové krize vnímám nejvýrazněji dvě roviny veřejné debaty. Ta první je zcela pochopitelné naštvání a frustrace lidí nad “prací” vlády. Ta druhá rovina se nese v implicitním předpokladu, že by jinak sestavená vláda jednala mnohem lépe. Je to sice čistá spekulace, ale poměrně široce přijímaná. Popravdě, laťka je v současné chvíli nastavená tak nízko, že by se jiná vláda opravdu nemusela moc snažit, aby jí překonala. Otázka je, jestli bychom se s tímto málem měli spokojit.

Continue reading “PARALÝZA STÁTEM”

ČESKO HLEDÁ SUPERPOLITIKA

Tak nám další politik názorně ukázal morální vyzrálost našich vládců. Nic překvapivého; vlastně to nijak nevybočuje z té nekonečné série přešlapů, kterých se politici konstantně dopouštějí. Kolik takových failů se ještě musí stát, než se změní společenský diskurz a začneme zpochybňoval legitimitu samotného systému s neustále se rozpínající centrální vládou?

Continue reading “ČESKO HLEDÁ SUPERPOLITIKA”

Rovnostáři všech zemí, srovnejte si to v hlavě!

Kde se pořád berou ti neúnavní bojovníci za ekonomickou rovnost? Kolikrát ještě uslyším, jak hrozné je, že 10% nejbohatších lidí vlastní 80% světového bohatství (nebo jiné podobné statistiky), že se sociální nůžky rozevírají a ekonomická nerovnost se vymkla kontrole a jak je třeba s tímto stavem okamžitě něco dělat? Nejspíš ještě mockrát, protože u tohoto konkrétního tématu jde často logika stranou a uvažování ovládnou emoce.

Continue reading “Rovnostáři všech zemí, srovnejte si to v hlavě!”

Svoboda netáhne už ani ve slevě

democracy3.jpgAž moc často se v poslední době ocitám v situaci, kdy musím – i mezi poměrně mladými lidmi – obhajovat základní principy svobody. Dokonce i mezi těmi, jenž jsou poměrně hlasití v odsuzování totalitních (a tedy nesvobodných) režimů. Jeden by si pomyslel, že zrovna tato skupina lidí bude mít silně vyvinutý cit pro vnímání nesvobody. Jak je tedy možné, že u nich tak často dochází k zaujímání naprosto opačných postojů?

Continue reading “Svoboda netáhne už ani ve slevě”

Kapesní průvodce změnou klimatu

Ještě donedávna jsem v otázce klimatické změny zastával pozici předběžné opatrnosti. Moje úvaha byla následující: pokud (i přes absenci přímého důkazu) existuje většinový vědecký konsensus, že lidmi emitované CO2 způsobuje rozsáhlé změny klimatu, je moudřejší tento závěr přijmout a pustit se do kroků, které emise výrazně sníží. V případě, že se vědecká hypotéza ukáže časem jako neplatná, zůstane nám tu čistší planeta, což rozhodně není k zahození. I chybný závěr se tak tváří jako výhra. V tomto jsem se myslím shodoval s většinově přijímaným názorem.

Continue reading “Kapesní průvodce změnou klimatu”

Máte klima? A můžu ho okomentovat?

925climatereport.jpgSoučasné debaty o změně klimatu už musely zasáhnout i ty nejzatvrzelejší asociály, k tématu se dnes vyjadřuje kdekdo a je zajímavé sledovat, jak se celá veřejná diskuze vyvíjí. Byla by tedy škoda stát stranou a nenavýšit emise klimatických článků. 😉 Dopředu anoncuji, že se nehlásím ani k táboru popíračů, ani k alarmistům, ani k lukewarmers, jak se nazývají ti, kteří globální oteplování uznávají, ale jeho důsledky nevidí tak černě. Spíš se pokusím o suchý pohled “seshora” a to hlavně proto, že vyhrocených debat plných účelově zjednodušených faktů, strašení a zbytečně zjitřených emocí už je plný veřejný prostor. Continue reading “Máte klima? A můžu ho okomentovat?”